Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Grundläggande

Helins Bilcentrum AB, på denna sidan benämnt Helinsbil eller vi, värnar om din personliga integritet. Helinsbil efterlever att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Som tex Namn och adress

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Insamling

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig via (cookies på/formulär) hemsidan, av Helinsbil och/eller via våra samarbetspartners. Dina personuppgifter kan även inhämtas från extern part som hanterar personuppgifterna t ex försäkringsbolag, transportstyrelsen eller finansbolag.

Helinsbil kan även spela in och/eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. Helinsbil tar in de relevanta personuppgifter för att kunna hantera och skapa en högt optimal upplevd kundrelation.

Säkerhet

Helinsbil värnar om säkerheten kring dina personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ändamål

Personuppgifterna får användas inom Helinsbil och koncernen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang och för att ge dig den bästa upplevelsen. Uppgifterna används för att administrera och utföra de tjänster och leverera de produkter som du har ålagt Helinsbil att genomföra.

Uppgifterna får även användas för statistik, marknads- och kundanalyser samt för att skicka relevanta erbjudanden och information. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna används i första hand inom Helinsbil, men kan lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till de myndigheter som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Länkar

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Rätt till information

Helinsbil strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Du har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Helinsbil ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Helinsbil via vanlig postgång på adress som anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Helinsbil behandlar dina personuppgifter eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post:

Helins Bilcentrum AB
Personuppgiftsbehandling
Dragrännan 1,
746 50, Bålsta

Hitta till oss

  • Dragrännan 1, 746 50 Bålsta

Öppettider

Måndag-Torsdag 09.00-17.00
Fredagar 09.00-16.00
Lördagar Semesterstängt, Ring 0735019586 för en personlig visning
Måndag-torsdag 07.00-17.00
Fredagar 07.00-16.00
Måndag-Torsdag 07.00-17.00
Fredagar 07.00-16.00
Måndag-Fredag 07.00-16.00